Ambigram là gì? Ambigram logo là một dạng thiết kế logo chữ, điểm đặc biệt là logo này là có thể đọc được thành một hoặc nhiều từ khác nhau khi logo...